Víkend20.-22. září 2002 byl ve znamení 50in Joe a Mikroba na Doubravce. Pojezdili jsme na kolech, někdo i na vodě, popěli při kytaře i Petrově piánu, a hlavně vyzkoušeli několik veselých bicyklů jako např. vysoké kolo. kino ne všem chodí!
Eva řičí nadšením, já ji jistím ze zadu.
Kolo má převrácené řízení, protisměrní šlapání a excentrická kola. Dobrá kratochvíle!
Vysoké kolo a já